Khadkhadat - Mahesh Vaidya - Part - 1 Gujarati Comedy Jokes

 
watch hilarious Gujarati Comedy Jokes of Mahesh Vaidya and enjoy.

Title : Khadkhadat
Banner : Om Series
Producer : Suresh Thakker
Ex -- Producer : K.D.Thakker
Salim Dosani
Director : Abhilash Ghoda
Artist : Mahesh Vaid, Bholaram, Vasant Paresh, Bharat Upadyay