Showing posts with label Dariya na moja. Show all posts
Showing posts with label Dariya na moja. Show all posts

Amm Puchi ne Thay nahi Prem

[starttext]
દરિયાના મોજાં કંઇ રેતીને પૂછે, 'તને ભીંજાવું ગમશે કે કેમ ? એમ પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ
[endtext]