Showing posts with label Narendra Modi Gujarat Theme Song. Show all posts
Showing posts with label Narendra Modi Gujarat Theme Song. Show all posts

Vanthambhyu Gujarat Vanthambhyo Vikas - Gujarat BJP 2012 Election Theme Song

Lyrics of Vanthambhyu Gujarat Song Vanthambhyu Gujarat, aa che, Vanthambhyu Gujarat!!! eee haaa.... Khedut bole, khetar bole, zhad paan pankhi ni sathe, gayo na pan khanke bole, Vanthambhyu Gujarat, aa che, Vanthambhyu Gujarat!!! khad khad karta jad ni sathe, nadiyo na jodan bole gam sheri ni vache, pani ni dhara o bole, Vanthambhyu Gujarat, aa che, Vanthambhyu Gujarat!!! Dalit, Vanvasi, harkhi ne bole, saagar khedu madh dariye bole, (2).. gaaam gaam ne nagar visha thi, praja raja thai garv thi bole, Vanthambhyu Gujarat... Vanthambhyu Gujarat, aa che, Vanthambhyu Gujarat!!! (2) raat divas ahi urja bole, ghar ghar ma tam tam thai bole, liludi thai dharti bole, vidhya no divdo thai bole, rojgar ni vanjhar bole, vepar udhyog no vyap bole, jahajo ni langar tani aake akhu bandar bole.. marag ne maha marag jode, farta chakro kai kai bole, dash varas ni... dash varas ni sidhi bole, ne dhavi aa ridhi bole.. Vanthambhyu Gujarat, aa che, Vanthambhyu Gujarat!!! Vidhyalay na sikhar gunje, pragati na bhandar khole, sakhi vagar ni sakhi o bole, mission mangalam mahila bole, chede to samaj thai bole, khushhal rakshit vaibhav bole, Vanthambhyu Gujarat, aa che, Vanthambhyu Gujarat!!! vanchito na vikas arthe, garib kalyan meda bole, jivan ni raksha ne kaje, manav seva tatkal bole, veg vanta vikas sathe, e mamta ni mata bole, no dhara no.... no dhara no aadhar bani ne, modi sarkar ni gadha bole... Vanthambhyu Gujarat, aa che, Vanthambhyu Gujarat!!! malak aakha ni mati bole, vishava na dhol nagara bole, pehla padav no naro bole, maha aarambh no sanket bole,,, Vanthambhyu vikas, aa che, Vanthambhyu vikas!!! Vanthambhyu Gujarat, aa che, Vanthambhyu Gujarat (3)!!! Hope you guys have enjoyed the song. with this song, the political he at gujarat going to high for sure as their Gujarat Election is coming soon at December, 2012. we wish modi win again! :)