Showing posts with label Suun Jalun Ke Kooi Ni Jaaho Jalaali Thaaey Chey - Begum Akhatar. Show all posts
Showing posts with label Suun Jalun Ke Kooi Ni Jaaho Jalaali Thaaey Chey - Begum Akhatar. Show all posts

Begum Akhtar - Gujrati Ghazal

Suun Jalun Ke Kooi Ni Jaaho Jalaali Thaaey Chey