Showing posts with label gujarati song. Show all posts
Showing posts with label gujarati song. Show all posts

Ek Vaat Em J Amasti


Ek Vaat Em J Amasti -  Dj Shalin, Aishwarya Dusane & Hardik Raval

Prem Etle ke Sav khulli ankho thi thato malvano vaydo - Gujarati Romentic Songs

Prem Etle ke Sav khulli ankho thi thato malvano vaydo.. Swapn ma padhai tevo kaido.. Prem etle ke en galo ma padta khada ma dubi jata mara choryasi lakh ...